روش امتیازدهی در مسابقه اصلی

 • امتیاز هر ورودی (کلا مسابقه دارای ۵ دور و ۳×۵=۱۵ ورودی است):

 هر دور مسابقه مربوط به یک سوال مسابقه است و با سه داده ورودی، که به صورت هم‌­زمان در اختیار تیم‌­ها قرار داده می‌­شود، اجرا خواهد شد. امتیاز هر تیم از حل هر داده ورودی مربوط به یک سوال مطابق آن‌چه در صورت همان سوال توضیح داده شده است محاسبه خواهد شد.

 • امتیاز هر دور:

امتیاز هر دور مسابقه به نتایج ارسال شده در آن دور و هم‌چنین (از دور دوم به بعد) به نتایج ارسال شده و رتبه تیم در دور بعد از آن وابسته است.

 1. امتیاز هر کدام از چهار دور اول با جمع امتیازات پاسخ‌­های ارایه شده به ورودی­‌های آن دور و امتیاز دور پنجم با جمع امتیاز کوچکترین داده به اضافه هشت برابر امتیاز داده متوسط به اضافه شانزده برابر امتیاز بزرگترین داده محاسبه می‌شود. سپس z-score دور $i$ام­، $z_i$، بر اساس میانگین و انحراف از معیار نتایج کسب شده تیم‌­ها در هر دور به عنوان امتیاز خام آن دور به دست می‌­آید.
 2. از دور سوم به بعد، چنانچه هر یک از تیم‌­ها در ترتیب امتیازات بر حسب $z_i$ برای آن دور در یکی از جایگاه‌­های اول، دوم یا سوم در آن دور قرار گیرند، این برتری می‌­تواند در امتیاز دور قبلی تیم به صورت زیر تاثیر مثبت داشته باشد:

$$z’_{i-1} = z_{i-1}+\max(0, (z_i-z_{i4})/s_i))$$

که در آن متغیرها به صورت زیر هستند:

$z’_{i-1}$: امتیاز جدید دور قبل

$z_{i-1}$: امتیاز کسب شده در دور قبل

$z_{i4}$: امتیاز (z-score) تیم چهارم در دور فعلی

$s_i$: $s_i=6-i$ نسبت اثر تشویق دور iام روی دور قبل

** توجه کنید چنان­چه تیمی در رده‌­بندی دور فعلی در مقام چهارم یا پایین­‌تر از آن قرار گیرد، امتیاز آن تیم در دور قبلی تغییری نخواهد داشت و داریم $z’_{i-1}=z_{i-1}$.

 • امتیاز نهایی:

امتیاز نهایی هر تیم در مرحله رقابت به صورت زیر محاسبه می­‌شود:

$$Total=(5+(z’_۱+۲z’_۲+۳z’_۳+۳z’_۴+۵z’_۵)/۱۴)×۱۰۰$$

زمان‌بندی مسابقه اصلی در تیر ماه

طبق تقویم مسابقه ۲۰۲۱، رقابت اصلی و برخط از ۱۸ تیر ماه تا ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ صورت خواهد پذیرفت و برنامه دورهای مسابقه به شرح زیر خواهد بود:

دور اول (سوال اول): شروع ۱۸ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۱۹ تیر ساعت ۳ صبح

دور دوم (سوال دوم): شروع ۲۰ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۲۱ تیر ساعت ۳ صبح

دور سوم (سوال سوم): شروع ۲۲ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۲۳ تیر ساعت ۳ صبح

دور چهارم (سوال چهارم): شروع ۲۴ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۲۶ تیر ساعت ۳ صبح

دور پنجم (سوال پنجم): شروع ۲۷ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۲۹ تیر ساعت ۳ صبح

جزئیات زمان‌­بندی و نحوه اجرای دورهای (rounds) مختلف مسابقه متعاقبا از طریق تارنمای مسابقه اطلاع­‌رسانی خواهد شد.

کارگاه ابزارهای مقدماتی محاسبات علمی

ستاد برگزاری مسابقه Optimizer 2021 به جهت آشنایی و آمادگی هر چه بیشتر شرکت‌کنندگان در این مسابقه با برخی ابزارها و بسته‌های نرم‌افزاری محاسبات علمی مرتبط با بهینه‌سازی اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه به شرح زیر نموده است. 

جلسه اول: زبان های برنامه نویسی (شنبه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۸)

آشنایی با عملیات جبر خطی داخل زبان‌های برنامه‌نویسی مانند متلب، پایتون و ژولیا با تاکید بیشتر بر روی Julia

 • نصب ژولیا
 • گسترش در محیط ژوپیتر
 • کتابخانه جبر خطی ژولیا

مثال این جلسه: روش حل کمترین مربعات

جلسه دوم: سالورهای بهینه‌سازی (دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۸)

آشنایی با سالورهای رایج مانند SCS، ECOS، GLPK و …

 • نصب چند سالور بهینه‌سازی داخل ژولیا
 • تعریف متغیرها، تابع هدف و قیدها
 • حل یک سوال برنامه‌ریزی خطی

مثال این جلسه: کمترین مربعات با متغیرهای نامنفی

جلسه سوم: تجزیه‌گرهای بهینه‌سازی (چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۸)

آشنایی با مفهوم و کاربرد parser در مسائل بهینه‌سازی

 • نصب JuMP و Convex.jl
 • قوانین برنامه‌ریزی محدب منظم (DCP)
 • حل و تحلیل خروجی چند نمونه

مثال این جلسه: حالتی خاص از سوال مسابقه (MMV)

به همه تیم‌ها و شرکت‌کنندگان در این مسابقه توصیه می‌شود که در این کارگاه‌ها شرکت کنند. برای شرکت در این جلسات می‌توانید به عنوان میهمان، به سامانه مجازی آزمایشگاه سوال در آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://vc.sharif.edu/ch/soal

مسابقه آزمایشی Optimizer 2021

علاقه‌مندان و شرکت‌کنند‌گان محترم

به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مسابقه Optimizer 2021! یک مسابقه آزمایشی در سایت کوئرا طراحی شده که همه علاقه‌مندان، حتی افرادی که در مسابقه اصلی ثبت نام ندارند، می‌توانند به صورت فردی یا تیمی در آن شرکت کنند. این یک مسابقه آزمایشی با سوال‌هایی مشابه مسابقه اصلی Optimizer 2021! است که در آن ابعاد داده (ورودی) بسیار کوچکتر از داده در مسابقه اصلی طراحی و ارایه شده است. همینطور جزییات زمان‌بندی و اجرای دورهای این مسابقه آزمایشی لزوما با مسابقه اصلی همخوان نیست و صرفا به دلیل آشنایی علاقه‌مندان با سامانه اجرایی مسابقه و آشنایی بیشتر با سوال‌های مسابقه اصلی طراحی و اجرا می‌شود. همه علاقه‌مندان، حتی افرادی که در مسابقه Optimizer 2021! ثبت نام نکرده‌اند، می‌توانند در این مسابقه آزمایشی شرکت کنند و با سامانه اجرایی مسابقه آشنا شوند. 

مسابقه اصلی Optimizer 2021! شامل پنج دور است و با زمان‌بندی خاصی اجرا می‌شود که متعاقبا به تیم‌های شرکت کننده در آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما این مسابقه آزمایشی شامل پنج سوال است که هر کدام مشابه سوال یکی از دورهای مسابقه اصلی است که در آن زمان‌بندی و امتیازدهی مسابقه اصلی رعایت نمی‌شود. شما می‌توانید الگوریتم‌های خود را روی داده‌ مربوط به مسابقه آزمایشی، که در صورت سوال‌ها در سایت کوئرا در دسترس هستند، اجرا  کرده و پاسخ خود را با همان دستورالعملی که در صورت سوال مطرح شده تهیه کرده و ارسال کنید. سپس می‌توانید امتیاز خروجی خود را از سایت دریافت کنید. اگر نمره صفر دریافت کردید یعنی خروجی شما مشکلی دارد، اما اگر نمره‌ای غیر صفر دریافت کردید یعنی پاسخ شما صحیح است. 

توجه کنید با توجه به اینکه داده‌های آزمایشی با داده‌های اصلی متفاوت هستند، امتیازی که از این مرحله دریافت می‌کنید لزوما به امتیاز اصلی که ممکن است در مسابقه اصلی کسب شود ارتباط یا تشابه ندارد

برای شرکت در مسابقه، نخست باید در سایت کوئرا ثبت نام کنید. راهنمای ثبت نام در مسابقه را می‌توانید در اینجا پیدا کنید.

برای شرکت در مسابقه آزمایشی Optimizer 2021! به لینک اختصاصی مسابقه با این آدرس مراجعه کنید. در این مسابقه هم می‌توانید به صورت فردی یا تیمی شرکت کنید.

این مسابقه آزمایشی از تاریخ ۲۸ فروردین ماه تا ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ باز است و همه علاقه‌مندان می‌توانند در آن شرکت کرده و با سامانه اجرایی و سوال‌های مسابقه اصلی Optimizer 2021! آشنا شوند. 

رفع ابهام در مورد نُرم

قابل توجه شرکت‌کننده‌گان محترم

با توجه به پرسش‌های واصله در مورد تعریف نرم و تنوع تعاریف موجود در ادبیات، تعریف دقیق نرم در متن جدید سوال مسابقه در صفحه ۴ اضافه شد.
لطفا سوال را مجددا دانلود کنید و با تعریف درج شده به سوال‌های مسابقه مجددا توجه فرمایید.

با تشکر
دبیرخانه مسابقه